Антропософско Общество в България - Антропософски книги, лекции и статии
 
   
 
 
Духовните извори на Източна Европа и бъдещите Мистерии на Светия Граал

  Заглавие Духовните извори на Източна Европа и бъдещите Мистерии на Светия Граал
  Автор Сергей О. Прокофиев
  Оригинално издание 1995 г.
  Превод Виктор Лозанов
  Издателство „Икон” 2010 г.
  ISBN 978-954-851-750-8
  Видяно 2 265 пъти
  Четене  

Резюме
Книгата е базирана върху духовнонаучните, свръхсетивни изследвания в Хрониката Акаша, проведени от Рудолф Щайнер (1861-1925) ‒ висш Християнски Посветен, ясновидец от най-висок ранг, велик духовен Учител на човечеството, основоположник на величествената Наука за Духа, Антропософията.

Авторът Сергей О. Прокофиев предлага на читателите духовно или метаисторическо разглеждане на еволюцията и тълкуване на събитията по начин, напълно различен от начина на материалистичната наука, като посочва духовните причини, пораждащи съответните следствия в човека и обществото. Духовното развитие през настоящата Пета следатлантска културна епоха на човечеството той илюстрира с примери от историята на руския народ. Разглежда дейността на окултните течения на съвременността, противодействащи на духовното развитие. Посочва, разяснява, обосновава условията и изискванията към духовния път, който трябва да бъде реализиран, за правилното навлизане на човечеството в предстоящата Шеста или Славянска културна епоха.

„Това, че в славянския елемент се съдържа бъдещето, окултистите го знаят, и винаги са го знаели“ (Рудолф Щайнер, том GA173, лекция от 9.ХІІ.1916). Източноeвропейските славянски народи са определени от Божествените духовни Ръководители на човечеството да бъдат духовни водачи на човечеството в предстоящата Славянска следатлантска културна епоха на ясновидството и братството. В книгата Сергей О. Прокофиев илюстрира принципите и целите на духовното развитие на човека и човечеството със симптоматиката на миналото, съвременното и бъдещото духовно развитие на руския народ, като разкрива и неговата общочовешка културно-християнска мисия ‒ духовни задачи, цели, пътища за преодоляване на възникващите препятствия.

Книгата е разбираема и за читатели не запознати с духовната същност и духовната еволюция на човека. Поради нетрадиционния подход, тя е средство за духовно разбиране и на българската история и култура, а също е в помощ на българите по-добре да осъзнаят собствените духовни корени и своето историческо развитие.

Сергей Прокофиев (1954-2014), внук на едноименния композитор, е антропософ със световна известност. От 1985 г. е живял и работил в Германия. Бил е член на Ръководството на Единното (Световното) антропософско общество със седалище Гьотеанум в Дорнах, Швейцария. Автор е на редица книги, тълкуващи въпроси на христологията, историята, езотеризма, духовната култура от духовнонаучна гледна точка, издадени в превод на немски, английски, френски, италиански, руски, шведски, български и други езици. Постоянно е изнасял лекции, провеждал е семинари и учебни курсове в много страни на света.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница