Антропософско Общество в България - Антропософски книги, лекции и статии
 
   
 
 
Философия на свободата. Основни принципи на един морален светоглед

  Заглавие Философия на свободата. Основни принципи на един морален светоглед
  Автор Рудолф Щайнер
  Оригинално издание 1894 г.
  Превод Борис Парашкевов
  Издателство „Даскалов” 1993 г.
  ISBN 954-495-007-9
  Видяно 10 444 пъти
  Четене

Резюме
Тази книга си поставя две основни цели. Първата цел е да посочи, че в действителност сетивният свят е едно духовно Същество, и че като душевно същество - чрез истинското познание на сетивния свят - човекът живее в духовния свят. В описанието на моралния свят като такъв, чието съществуване просветва в изживявания от душата духовен свят и позволява на човека - в свобода! - да се приближи до себе си, е вложена втората цел.

Рудолф Щайнер, СС 28, стр. 247

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница