Антропософско Общество в България - Антропософски книги, лекции и статии
 
   
 
 
Окултна история

  Заглавие Окултна история
  Автор Рудолф Щайнер
  Лекции от 1910 г.
  Превод Евгени Мангуров
  Издателско ателие Аб 2013 г.
  ISBN 978-954-737-886-5
  Видяно 2 130 пъти
  Четене

Резюме
И в края на краищата в бъдеще ще се появят на света такъв вид хора, които няма да могат да приложат в земния си живот никакви идеи, така че мисленето, животът в идеите ще изчезнат от лицето на Земята. Земята ще се окаже населена от болен вид хора, притежаващи само инстинкти. Развитието на човечеството ще се окаже във властта на лоши чувства и емоции, лишени от водещата сила на идеите...

Дорнах трябва да стане мястото, където на всички желаещи се съобщава за всички значителни и непосредствени преживявания в духовния свят. Тук трябва да възникне толкова мощен духовен център, в който да се разсъждава не просто за някакви слабички духовни искрици, а открито да се говори за това, какво става в духовния свят в светлината на историческото развитие и какви духовни импулски се намесват в природното битие и подчиняват природата. Ако Дорнах изпълни задачата си, ще може да се чуе за действителни преживявания, за реални сили, за същества от духовния свят. Тук трябва да работи висшата школа на духовната наука. Човек трябва да получи в Дорнах такава духовна сила, че да може лице в лице да се среща с духовния свят и да придобива опит там.

Рудолф Щайнер


* Българското издание \"Окултна история. Импулсиране на световно-историческите събития от световните сили. Световната история в антропософска светлина и като основа за познанието на човешкия дух\" включва три тома от събраните съчинения на Рудолф Щайнер - номера 126, 222 и 233.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница