Антропософско Общество в България - Антропософски книги, лекции и статии
 
   
 
 
Смъртта като преобразуване на живота

  Заглавие Смъртта като преобразуване на живота
  Автор Рудолф Щайнер
  Лекции от 1917 г.
  Превод Нели Спиридонова-Хорински и Димитър Димчев
  Издателско ателие Аб 2013 г.
  ISBN 978-954-737-880-3
  Видяно 2 020 пъти
  Четене

Резюме
Нашата епоха сравнително отдавна е отхвърлила старите инстинктивни предтави, отнасящи се до света на мъртвите, и човечеството трябва да си създаде нови представи. То трябва да излезе от обстракциите за висшите светове и не само в общи линии да говори за духовност, а наистина да разбере какво действа като духовност. То трябва да е наясно, че мъртвите не са умрели, а продължават да живеят в историческия процес на развитието на човечеството, че силите, които духовно се простират около нас, от една страна, са силите на висшите йерархии, но също и силите на мъртвите...

Хората могат да се съпротивляват да признаят, че в техните тела ангелите подготвят идеалите на бъдещето, но това е точно така. И наистина при формирането на образите от страна на ангелите действа точно определен принцип. Действа принипът, че занапред нито един човек на Земята няма да може спокойно да се наслаждава на щастието, ако други хора край него са нещастни. В сила влиза импулсът на обсолютното братство, на абсолютното единство на човешкия род, на правилно разбраното братство, що се отнася до социалните отношения в условията на физическия живот...

Що се отнася до душевния живот на хората, чрез образите, които влагат в астралното тяло, ангелите преследват целта в бъдеще всеки човек да вижда във всеки друг човек скритото божествено начало.

Рудолф Щайнер

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница