Антропософско Общество в България - Антропософски книги, лекции и статии
 
   
 
 
Теософия. Въведение в свръхсетивното познание и мисията на човека

  Заглавие Теософия. Въведение в свръхсетивното познание и мисията на човека
  Автор Рудолф Щайнер
  Оригинално издание 1904 г.
  Превод Димо Даскалов
  Издателство „Даскалов” 1994 г.
  ISBN 954-495-017-6
  Видяно 3 204 пъти
  Четене  

Резюме
Читателят би могъл да приеме тази книга, ако е в състояние да допусне, че съвременното природознание е напълно съвместимо с духовно-научното изследване. Рудолф Щайнер разглежда духвното развитие на човека и Космоса така безпристрастно, както съвременният учен наблюдава физическия свят.

Авторът използва термина \"теософия\" в много по-широк смисъл, отколкото използваният в англо-индийската теософия на Елена Блаватска и Теософското общество. В средновековна Европа теософията беше част от философията и теологията.

Рудолф Щайнер се връща към смисъла, изразен от апостол Павел (Коринтяни 1, гл.2, 6-7): \"Обаче ние поучаваме мъдрост между зрелите, но не мъдрост от тоя век, нито от първенците на този век, които преминават, но поучаваме Божията тайнствена премъдрост (theosophia на гръцки), която е била скрита, която е била предопределена от Бога...\"

Четирите книги на Рудолф Щайнер \"Философия на свободата\", \"Теософия\", \"Как се постигат познания за висшите светове\" и \"Въведение в Тайната наука\" изграждат основата за разбиране и възприемане на антропософската духовна наука.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница