Антропософско Общество в България - Работни антропософски групи
 
   
 
 
"Клуб на родителите"
валдорфска инициатива

Иглика Ангелова

6000 Стара Загора, ул "К.Ганчев" 41, ет. 2

GSM: 0885 910 339

всеки петък от 19 ч.

Основни закономерности на развитието на детето.

 
 
  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница