Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я






 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 




Забравяйки волята ми лична

Изпълва мировата топлина,

Лято възвестявайки

Моите душа и Дух;

Да се изгубя в светлина

Тъй повелява ми съзирането на Духа,

И предусещането мое мощно възвестява:

Изгуби се, за да намериш себе си отново.
 




"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.





  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница