Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Щом от дълбините на душата

Духът обръща се към мировото Битие

И красота се носи из пространствените широти,

Тогава от небесните далнини

Сила жизнена в човешките тела приижда

И свързва, с действия и мощ,

Естеството на Духа с битието на човека.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница