Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
На мировата красота сиянието

То подтиква ме от дълбините на душата

Божиите сили на живота мой

В миров полет да разгърна;

Сам себе си да изоставя

И с упование да се намеря

В мировата светлина и в мировата топлина
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница