Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Дълбоко в себе си отново пробуден

Усещам аз на душата си безкрая

И преизпълнени със мощ лъчи мисловни

От Слънчевата сила на душата моя

Загадките на Битието разрешават

И сбъдват не едно желание,

За чийто полет дори надежда няма.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница