Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Сега аз мога на себе си да принадлежа

И светещ да разпръсквам вътрешната светлина

На пространството и времето във мрака.

Към сън ме тласка моята природна същност

Но дълбините на душата будни да са трябва

И бдейки, Слънчевата жар да внасят

В потоците студени на зимните дни.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница