Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Всред зимни дълбини

Грее на Духа истинното Битие

То на мировия блясък дава

Воля за живот чрез силите сърдечни;

С мировия студ бори се, укрепващ

Огънят душевен в дълбините на човека.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница