Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Говори на Всемира,

Сам себе си забравил,

Но помнещ своя произход,

Израстващият Аз човешки:

В теб, освобождавайки се

От оковите на себелюбието мое,

Основите полагам аз

на истинската своя същност.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница