Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
На душата съзидателната мощ,

Тя стреми се от дълбините на сърцето,

В живота човешки силите на Боговете

Към действия праведни да насочи,

И себе си самата да извае

В любов човешка и в дела човешки.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница