Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Себе си изграждайки безспирно,

Битието на душата себе си открива;

Мировият Дух, той напред стреми се

И в себепознание отново оживен

Съгражда от мрака душевен

Плодът на себесъзнателната воля.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница