Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Светлината, която от дълбините на Духа

Съзидателно в пространството тъче

На Боговете делата изявява:

Покълва в нея естеството на душата

Устремена към мировото Битие

И възкресена от вътрешната власт

На себесъзнанието мое.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница