Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
В този Слънчев час

Мъдра вест на теб се дава да узнаеш:

Отдаден на всемирна красота

В теб себе си със чувство изживяваш:

Да се изгуби може човешкият Аз

И себе си да намери в мировия Аз.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница