Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
По тайнствен път наследство древно

Ведно с новороденото ми Битие

Дълбоко в мен оживотворен усещам:

Сили мирови пробуждайки да влее трябва то

В делата външни на живота мой

И съзидателно във Битието да ме включи.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница