Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
На сетивни откровения отдаден

Изгубих своя собствен порив аз,

На мислите сънят, опитва той

Заглушавайки ме, Азът мойда похити,

Но пробуждайки ме, мировите мисли

Към мен напират вече в блясъка на сетивата.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница