Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Едва усещам аз битието мое,

Тъй отдалечено от Битието на Всемира

В себе си погубва се

И зидайки единствено върху собствените си устои

В себе си да се умъртви ще трябва то.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница