Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Азът мой, да отлитне той заплашва

От мировата светлина привлечен мощно.

Навлез сега, ти мое предгадание

Докрай във своите права,

На мисленето силата да заместиш в мен,

Че в блясъка на сетивата

Себе си да изгуби то желае.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница