Антропософско Общество в България
 
   

Б Ъ Л Г А Р И Я


 
  "Антропософията е път на познание,
който може да отведе духовното
в човешкото същество към
духовното във Всемира."
 


д-р Рудолф Щайнер, 1924 год.
 

 
Всред светлина, която от мировите висини

В душата мощно да се влее иска,

Ела, разгадаваща душата,

Ти, увереност на мировите мисли,

Събираща на своите лъчи мощта

И любов пробуждаща в човешкото сърце.
 
"Антропософски календар на душата"
д-р Рудолф Щайнер, 1912/13 год.

  Антропософски вести  
  Антропософска книжарница